Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva obce

Vyhlášky, zákony a usnesení

 

Obecně závazné vyhlášky a dokumenty obce 

  Obecně závazná výhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místní poplatku zaprovozovaný výherní hrací přistroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

12.6.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích, k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (vyhláška o čistotě a ochraně zeleně)

9.10.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

12.9.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 29.12.2015

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Dobromilice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

28.11.2007

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze vstupného.pdf

1.1.2011 

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2010,  o místním poplatku ze psů.pdf

1.1.2011 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. pdf

1.1.2011 

  Komplexní pozemková úprava č. 1/2010 16.3.2010
  Jednací řád Zastupitelstva obce Dobromilice.pdf 3.11.2006
  Obecně závazná vyhláška obce Dobromilice č. 1/2014, kterou se ruší 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště 18.12.2014
  Obecně závazná vyhláška obce Dobromilice č.1/2001 o závazných částech územního plánu obce Dobromilice.

18.4.2001

  Nařízení obce č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád

15.1.2015

  Obecně závazná vyhláška obce Dobromilice č. 2/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

24.11.2015

  • Důležité zákony 

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce Dobromilice, jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dobromilicích.

Usnesení zastupitelstva

ROK 2018 

ROK 2017   

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012 

ROK 2011

Rok 2010

 

Zápisy z veřejných zasedání zastupitelstva obce Dobromilice, jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dobromilicích.

 

 Výběrová řízení

Dobromilice_Vyzva.pdf

26. 9. Andrea

Zítra: Jonáš

Kontakty

Pavel Drnovský
starosta
582 372 230
725 131 110

Svatava Čmelová
účetní
582 370 526

Popis úřadu

 

dopravní info logo.PNG

  Hasičův rok obr..png

čhmu logo.png

Počasí, voda, ovzduší

Voda - Stavy a průtoky

Výstřižek,pomoc pro hodiny.JPG

 

Výstřižek,pomoc pro zvony.JPG   

Návštěvnost stránek

193509