Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Památky v obci > Silniční most se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra

Kamenný most osazený sochami světců,

sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra

DSC04443.JPG
Kamenný klenutý most přes říčku Broděnku patří určitě mezi dominanty v naši obci. Je to jeden z nejstarších dochovaných mostů v naší republice a od roku 1958 je veden jako kulturní památka. Most má tři oblouky o čtyřmetrovém rozpětí, vzepětí činí dva metry. Stáří mostu se klade pravděpodobně již do 16. století.

 

DSC07615.JPG

 

Sochy světců: 

Most je ozdobený historicky cennými sochami sv. Jana Nepomuckého a blah. Jana Sarkandra. Je to vzácná barokní práce z pískovce, sochy jsou datované asi do roku 1700.

DSC09078.JPG

 

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na oblačné základně s okřídlenými hlavami andílků. Socha v pokleku je bez pokrývky hlavy v žehnající pozici.

Sv. Jan Nepomucký je uctívaný katolickou církví jako mučedník a také je jedním z českých zemských patronů. Narodil se mezi lety 1340 - 1350 v Pomuku a byl umučen v Praze r. 1393 vhozením do řeky Vltavy. Světcovi atributy jsou kříž v ruce, pět hvězd kolem hlavy, palma nebo prst přes ústa. 

 

 

DSC09077.JPG

 

Socha sv. Jana Sarkandera stojí na návodní straně. Světec stojí na oblačné základně s okřídlenými hlavami andílků. Životní klečící socha drží knihu v tradičním oděvu, se štolou a biretem.

Sv. Jan Sarkander žil v letech 1576 - 1620, byl moravským katolickým knězem a farářem v Holešově. Atributy světce jsou kniha, kříž, klíče (na znamení uzamčení zpovědního tajemství). 

  

 

 

 

Původ a stáří kamene a cihel použitých na stavbu mostu:

Cihla s erbem rodu Bukůwku.JPGNa základě průzkumu mostu z roku 2012, kdy došlo k odběru vzorků zdiva, se zjistilo, že jde o atypickou konstrukci, neboť most je zděný z kamene a parapetní zdi jsou z cihelného zdiva. Klenby mostu jsou kamenné, jedná se bezpochyby o moravskou drobu, která se vyznačuje vysokou pevností v tlaku a pochází z místní lokality Hradčany nebo z kamenolomu v Kobeřicích. Použití cihel v původně kamenné konstrukci mostu se datuje do období, kdy došlo k rekonstrukci mostu v polovině 18. st. a kdy byl most doplněn zděnými parapety a sokly se sochami světců. Nejstarší cihly pocházejí z poloviny 18. století, tyto cihly byly použity k vyzdění obou parapetů mostu v souvislosti s osazením soch světců. Na severní straně mostu pro zaklenutí náhonu a prodloužení parapetu byly použity cihly, které jsou opatřeny kolkem v podobě erbu s písmenem B a knížecí korunkou, datovány jsou do let 1836 – 1883. Kolek užitý na cihlách naznačuje, že byly patrně vyrobeny v cihelně patřící rodu Bukůwků z Bukůwky (písmeno B). Rod Bukůwků vlastnil panství Dobromilice v letech 1835 – 1870.

 

Pracovníci obce 21. 7. 2017.JPG

Při bourání parapetních zdí mostu v červenci letošního roku došlo k záchraně těchto historických cihel, na které se podíleli pracovníci naši obce. Cihly byly převezeny a uloženy v objektu obce.                                                                                                       

Oprava kamenného mostu 2017: 

V letošním roce 2017 se přistoupilo kvůli havarijnímu stavu mostu k jeho již dlouho plánované opravě. Most je uzavřen od června 2017 a dle informací investora Správy silnic Olomouckého kraje nebudou práce dokončeny k původnímu termínu, ale poměrná část prací se přesune do příštího roku 2018 podle toho jak počasí dovolí. 

Sv. Jan Nepomucký.JPG

 

Dne 2. června 2017 byly odvezeny sochy světců do Olomouce, kde probíhá restaurátorskou firmou Werkmann jejich oprava. Po úplném zrestaurování budou sochy vráceny na své místo. Restaurovat se budou i podstavce, na kterých jsou sochy umístěny. 

 

 

Samotné stavební práce na mostě začaly 12. července 2017. Opravu mostu financuje Správa silnic Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že most je památkově chráněný, nebude se rozšiřovat, ale pouze dojde k jeho opravě tak, aby byl zlepšen jeho stavební stav a zvýšená statická únosnost mostu. Dojde též ke změně jeho podoby, jež vychází z jeho historického vývoje. Jednou z hlavních závad mostu byla jeho necitlivá oprava z 80. let, kdy byl líc konstrukcí opatřen torkretem (torkretování či stříkání betonu). Tento způsob opravy byl nevhodný, protože původní kamenné a cihelné zdivo se pod touto vrstvou degradovalo, zdivo vlhlo. 

Rozsah výkonu: 

  • odstranění parapetních zídek, vybourání vozovky a částečné odstranění zásypu kleneb 
  • založení železobetonové desky
  • odstranění torkretových vrstev na nosné konstrukci i spodní stavbě, dospárování případně dozdění 
  • injektáž rubu kleneb
  • zřízení nových parapetních zdí ze štípaného kamenné 
  • zřízení železobetonové desky nad klenbami
  • položení izolace, osazení obruby případně dlažby na chodníku, položení vozovkových vrstev
  • zřízení drenáže za rubem železobetonových desek, osazení bodových vpustí 
  • úprava koryta vodoteče, pročištění propustku
  • restaurování soch včetně podstavců 

Fotografie z průběhu opravy mostu si můžete prohlédnout zde

 

 

Fotografie mostu z roku 1957
kamenný most z roku 1957

Mostní oblouky lidově zvané "okenice" fotografie z roku 1955mostní oblouky, lidově zvané okenice z r. 1955.jpg

 

Finanční podpora:

Olomoucký kraj dotace.jpg

 chodník-MAS.JPG

cedule.jpg

POPLATKY pro r. 2020:

odpad  500,- Kč/rok/os

stočné 800,- Kč/rok/os

pes  100,- Kč/rok (1 pes)

Výběr poplatku od 3.2. 2020. Splatnost 31.3.2020 - 1. pol.                    30.9.2020 -  2.pol.

                 

Úřední hodiny OÚ pro veřejnost:

pondělí, středa:              8:00 - 17:00 hodin

čtvrtek:                        8:00 - 15:30 hodin

polední přestávka            12:00 - 13:00                (zákoník práce § 88)

DSC05453[6].JPG

KONTAKTY:

starosta

    Ing. Stanislav Mrňka        582 372 230
    725 131 110

účetní 

    Ing. Petra Doležalová     582 370 526
    601 592 318

e-mail: ou@dobromilice.cz

podatelna@dobromilice.cz

Popis úřadu

 

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

 

 

 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE V OBCI:

 

Výstava obrazů v Regionálním muzeu 

Výstřižek,voskem malované.JPG

 

Hasičský ples v místní sokolovně 

Výstřižek,hasičský ples.JPG

 

Turnaj ve stolním tenise v místní sokolovně 

Ping-pong Sokol.jpg

Návštěvnost stránek

253517