Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Omexom - stavební práce - síť NN
29
Omexom - stavební práce - síť NN
30
Omexom - stavební práce - síť NN
1 2
Před Mikulášská diskotéka - TJ Sokol
3
Hradčany-Pekelná stezka do nebe
4
5
Mikuláš 2022
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
Vánoční turnaj v sálové kopané
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Obec Hruška - nabídka práce

Obec Hruška - nabídka práceDatum konání:
17.8.2020
Datum ukončení:
31.8.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - údržbář obecního majetku a veřejné zeleně obce Hruška
Obec Hruška
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance na pozici údržbář obecního
majetku a veřejné zeleně obce Hruška.
Místo výkonu práce: obec Hruška, budovy v majetku obce, veřejná prostranství, katastr a
správní území obce Hruška.
Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný nástup: ihned, nejpozději od 1.9.2020, pracovní poměr na dobu neurčitou se
zkušební dobou 3 měsíce.


Pracovní náplň:
- správa a údržba nemovitého a movitého majetku obce a jeho zařízeními
- údržba techniky, strojů a zařízeními
- drobné zámečnické, zednické, malířské a jiní řemeslné práce, provádění drobných oprav
- obsluha komunální techniky v majetku obce
- údržba zeleně – práce s křovinořezem, travní sekačkou, motorovou pilou a jinými stroji a
zařízeními
- správa a zimní a letní údržba chodníků, komunikací a veřejných prostranství
- úklid sněhu
- správa a úklid sběrných hnízd
- jiné práce dle požadavku obce.


Požadujeme:
- věk minimálně 18 let
- minimálně výuční list
- řidičský průkaz skupiny B a T
- manuální zručnost
- časová flexibilita (občasná práce o víkendech, popř. dle potřeby)
- zdravotní způsobilost odpovídající fyzické práci ve venkovním prostředí
- trestní bezúhonnost
- samostatnost, důslednost v práci, pracovní nasazení.


Přihláška bude obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
OBEC Hruška, Hruška 30, 798 27 Němčice nad Hanou, IČO: 47919779
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
- e-mailový kontakt a telefonní spojení
- datum a podpis
- životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení , ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Více informací v kanceláři starosty nebo na tel. 604 277 010.


Písemné přihlášky s přílohami doručte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení na
zaměstnance“ buď osobně na Obecní úřad Hruška nebo zasílejte do 31.8.2020 do 11 hodin na
adresu:
Obec Hruška, Hruška 30, 798 27 p. Němčice n/H.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto
výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutý materiály obsahující
osobní údaje budou po skončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Hrušce dne 29.7.2020.
David Barnet, starosta