Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Výběr poplatků za rok 2021
2
Výběr poplatků za rok 2021
3
Výběr poplatků za rok 2021
4
Výběr poplatků za rok 2021
5
Výběr poplatků za rok 2021
6
Výběr poplatků za rok 2021
7
Výběr poplatků za rok 2021
8
Výběr poplatků za rok 2021
9
Výběr poplatků za rok 2021
10
Výběr poplatků za rok 2021
11
Výběr poplatků za rok 2021
12
Výběr poplatků za rok 2021
13
Výběr poplatků za rok 2021
14
Výběr poplatků za rok 2021
15
Výběr poplatků za rok 2021
16
Výběr poplatků za rok 2021
17
Výběr poplatků za rok 2021
18
Výběr poplatků za rok 2021
19
Výběr poplatků za rok 2021
20
Výběr poplatků za rok 2021
21
Výběr poplatků za rok 2021
22
Výběr poplatků za rok 2021
23
Výběr poplatků za rok 2021
24
Výběr poplatků za rok 2021
25
Výběr poplatků za rok 2021
26
Výběr poplatků za rok 2021
27
Výběr poplatků za rok 2021
28
Výběr poplatků za rok 2021
29
Výběr poplatků za rok 2021
30
Výběr poplatků za rok 2021
31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Obec Hruška - nabídka práce

Obec Hruška - nabídka práceDatum konání:
17.8.2020
Datum ukončení:
31.8.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - údržbář obecního majetku a veřejné zeleně obce Hruška
Obec Hruška
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance na pozici údržbář obecního
majetku a veřejné zeleně obce Hruška.
Místo výkonu práce: obec Hruška, budovy v majetku obce, veřejná prostranství, katastr a
správní území obce Hruška.
Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný nástup: ihned, nejpozději od 1.9.2020, pracovní poměr na dobu neurčitou se
zkušební dobou 3 měsíce.


Pracovní náplň:
- správa a údržba nemovitého a movitého majetku obce a jeho zařízeními
- údržba techniky, strojů a zařízeními
- drobné zámečnické, zednické, malířské a jiní řemeslné práce, provádění drobných oprav
- obsluha komunální techniky v majetku obce
- údržba zeleně – práce s křovinořezem, travní sekačkou, motorovou pilou a jinými stroji a
zařízeními
- správa a zimní a letní údržba chodníků, komunikací a veřejných prostranství
- úklid sněhu
- správa a úklid sběrných hnízd
- jiné práce dle požadavku obce.


Požadujeme:
- věk minimálně 18 let
- minimálně výuční list
- řidičský průkaz skupiny B a T
- manuální zručnost
- časová flexibilita (občasná práce o víkendech, popř. dle potřeby)
- zdravotní způsobilost odpovídající fyzické práci ve venkovním prostředí
- trestní bezúhonnost
- samostatnost, důslednost v práci, pracovní nasazení.


Přihláška bude obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
OBEC Hruška, Hruška 30, 798 27 Němčice nad Hanou, IČO: 47919779
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
- e-mailový kontakt a telefonní spojení
- datum a podpis
- životopis s přehledem průběhu zaměstnání s uvedením odborných znalostí a dovedností
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení , ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Více informací v kanceláři starosty nebo na tel. 604 277 010.


Písemné přihlášky s přílohami doručte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení na
zaměstnance“ buď osobně na Obecní úřad Hruška nebo zasílejte do 31.8.2020 do 11 hodin na
adresu:
Obec Hruška, Hruška 30, 798 27 p. Němčice n/H.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto
výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutý materiály obsahující
osobní údaje budou po skončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Hrušce dne 29.7.2020.
David Barnet, starosta