Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
28
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
29
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Knihovna uzavřena 1.6.
Soutěž o nejhezčí zahrádku
30
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
31
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
1
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
2
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
3
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
4
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
5
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
6
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
7
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
8
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
Oblastní slet Prostějov
9
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
10
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
11
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
12
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
13
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
14
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
15
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
Veterán rallye 2024
Krajský slet Přerov
16
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
17
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
18
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
19
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
20
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
21
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
MŠ - pasování předškoláků
22
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
SDH - Hasičská soutěž
23
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
Dětský den
24
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
25
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
26
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
27
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
28
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
29
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
30
Muzeum - Výstava Bez tmy světla není
Soutěž o nejhezčí zahrádku
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > O obci > Památky v obci > Silniční most se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra

Kamenný most osazený sochami světců,

sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandra

 

DSC05552.JPG
Kamenný klenutý most přes říčku Broděnku patří určitě mezi dominanty v naši obci. Je to jeden z nejstarších dochovaných mostů v naší republice a od roku 1958 je veden jako kulturní památka. Most má tři oblouky o čtyřmetrovém rozpětí, vzepětí činí dva metry. Stáří mostu se klade pravděpodobně již do 16. století.

 

  DSC02434.JPG

 

Sochy světců: 

Most je ozdobený historicky cennými sochami sv. Jana Nepomuckého a blah. Jana Sarkandra. Je to vzácná barokní práce z pískovce, sochy jsou datované asi do roku 1700.

DSC02433.JPG

 

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na oblačné základně s okřídlenými hlavami andílků. Socha v pokleku je bez pokrývky hlavy v žehnající pozici.

Sv. Jan Nepomucký je uctívaný katolickou církví jako mučedník a také je jedním z českých zemských patronů. Narodil se mezi lety 1340 - 1350 v Pomuku a byl umučen v Praze r. 1393 vhozením do řeky Vltavy. Světcovi atributy jsou kříž v ruce, pět hvězd kolem hlavy, palma nebo prst přes ústa. 

 

 

DSC02430.JPG

 

 

 

Socha sv. Jana Sarkandera stojí na návodní straně. Světec stojí na oblačné základně s okřídlenými hlavami andílků. Životní klečící socha drží knihu v tradičním oděvu, se štolou a biretem.

Sv. Jan Sarkander žil v letech 1576 - 1620, byl moravským katolickým knězem a farářem v Holešově. Atributy světce jsou kniha, kříž, klíče (na znamení uzamčení zpovědního tajemství). 

  

 

 

 

Původ a stáří kamene a cihel použitých na stavbu mostu:

Cihla s erbem rodu Bukůwku.JPGNa základě průzkumu mostu z roku 2012, kdy došlo k odběru vzorků zdiva, se zjistilo, že jde o atypickou konstrukci, neboť most je zděný z kamene a parapetní zdi jsou z cihelného zdiva. Klenby mostu jsou kamenné, jedná se bezpochyby o moravskou drobu, která se vyznačuje vysokou pevností v tlaku a pochází z místní lokality Hradčany nebo z kamenolomu v Kobeřicích. Použití cihel v původně kamenné konstrukci mostu se datuje do období, kdy došlo k rekonstrukci mostu v polovině 18. st. a kdy byl most doplněn zděnými parapety a sokly se sochami světců. Nejstarší cihly pocházejí z poloviny 18. století, tyto cihly byly použity k vyzdění obou parapetů mostu v souvislosti s osazením soch světců. Na severní straně mostu pro zaklenutí náhonu a prodloužení parapetu byly použity cihly, které jsou opatřeny kolkem v podobě erbu s písmenem B a knížecí korunkou, datovány jsou do let 1836 – 1883. Kolek užitý na cihlách naznačuje, že byly patrně vyrobeny v cihelně patřící rodu Bukůwků z Bukůwky (písmeno B). Rod Bukůwků vlastnil panství Dobromilice v letech 1835 – 1870.

Při bourání parapetních zdí mostu v červenci roku 2017 došlo k záchraně těchto historických cihel, na které se podíleli pracovníci naši obce. Cihly byly převezeny a uloženy v objektu obce.                                                                                                       

Oprava kamenného mostu v letech 2017 - 2018:

V roce 2017 se přistoupilo kvůli havarijnímu stavu mostu k jeho již dlouho plánované opravě. Most byl uzavřen od června 2017, ale práce samotné začaly od 12. července 2017. Práce na mostě byly přerušeny v zimním období a na mostě se po dlouhé zimě začalo znovu pracovat na konci března 2018. Došlo k dozdění mostu kamenem restaurátorskou firmou Werkmann z Olomouce. Most byl znovu otevřen v pátek 25. května 2018 před hodovým víkendem. 

Sv. Jan Nepomucký.JPG

 

Dne 2. června 2017 byly odvezeny sochy světců do Olomouce, kde probíhala restaurátorskou firmou Werkmann jejich oprava. Po úplném zrestaurování byly 16. května 2018 sochy vráceny na své místo. Zrestaurovaly  se  i podstavce, na kterých sochy stojí. 

 

 

Opravu mostu financovala Správa silnic Olomouckého kraje. Vzhledem k tomu, že most je památkově chráněný, se nerozšiřoval, ale pouze došlo k jeho opravě tak, aby byl zlepšen jeho stavební stav a zvýšená statická únosnost mostu. Došlo též ke změně jeho podoby, jež vychází z jeho historického vývoje. Jednou z hlavních závad mostu byla jeho necitlivá oprava z 80. let, kdy byl líc konstrukcí opatřen torkretem (torkretování či stříkání betonu). Tento způsob opravy byl nevhodný, protože původní kamenné a cihelné zdivo se pod touto vrstvou degradovalo, zdivo vlhlo. Most byl rozebrán nevyhovující zdivo bylo odebráno a nahrazeno kamenem. Celý most je tedy znovu vystavěn z kamene. 

Rozsah výkonu: 

  • odstranění parapetních zídek, vybourání vozovky a částečné odstranění zásypu kleneb 
  • založení železobetonové desky
  • odstranění torkretových vrstev na nosné konstrukci i spodní stavbě, dospárování případně dozdění 
  • injektáž rubu kleneb
  • zřízení nových parapetních zdí ze štípaného kamenné 
  • zřízení železobetonové desky nad klenbami
  • položení izolace, osazení obruby případně dlažby na chodníku, položení vozovkových vrstev
  • zřízení drenáže za rubem železobetonových desek, osazení bodových vpustí 
  • úprava koryta vodoteče, pročištění propustku
  • restaurování soch včetně podstavců 

Fotografie z průběhu opravy mostu si můžete prohlédnout zde

 

 

Fotografie mostu z roku 1957
kamenný most z roku 1957

Mostní oblouky lidově zvané "okenice" fotografie z roku 1955mostní oblouky, lidově zvané okenice z r. 1955.jpg